Det mener leder i Sør-Troms regionråd og ordfører i Ibestad, Dag Sigurd Brustind. Til NRK Troms sier han at beregninger av fremtidig lønnsomhet av investeringer i infrastruktur er et hinder for utviklingen.

– Når man har store prosjekter som skal gjennomføres, for eksempel ei kai i forbindelse med sjømatnæringa, og skal man vise til samfunnsnytten, baserer man seg kun på historiske tall. Når vi sier at næringa kommer til å vokse fem, seks ganger får vi ikke det med i analysen.

Brustind mener at det er nødvendig å få ny infrastruktur på plass først, før samfunnsnytten viser seg.

– Metodikken man bruker sentralt er ikke god nok i vekstområdene, slår han fast.