Søker om 250.000 kroner til dypvannskai

Gåra Næringspark har søkt om tilskudd fra kommunalt næringsfond i Kvæfjord.

1,7 PROSENT Jan Edmund Håkonsen og Gåra Næringspark jobber med å få alle brikkene i finansieringsplanen for dypvannskai på plass.  Foto: Arkiv - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Tiltaket anslår selv kostnader summert til 15,2 millioner kroner for sine planer på det 100 mål store området, ut fra innhentede tilbud fra leverandører og finansieringsplan. Det er ført opp tilskudd fra kommunalt næringsfond med 250.000 kroner, eller snaut 1,7 prosent av totalrammen.


Håper på millionstøtte fra det offentlige til ny industrikai

Det blir noen spennende høstmåneder for Gåra Næringspark i Kvæfjord.


Næringsparken har tidligere mottatt ekstraordinær næringsstøtte til utvikling av området på 369.000 kroner. Den har i dag virksomhet fra blant annet Takstolfabrikken, Solnes Multiservice og XL-Bygg Kvæfjord. Hva den ikke har, er en stor og funksjonell dypvannskai. Prosjektet er imidlertid i gang for lengst. I sakspapirene til formannskapet 29. november skriver kommunedirektøren at det er viktig at kommunen er en tilrettelegger og støttespiller, slik at virksomhetene i Gårasjyen kan vokse og utøve sin virksomhet fra kommunen.