47 hoftebrudd i Harstad per år:

Fallseminar griper tak i forebygging og forskning med utgangspunkt i tall fra Bergsodden sykehjem

I Harstad kommune er det i gjennomsnitt 47 hoftebrudd per år. Det koster samfunnet årlig 26, 9 millioner kroner, og kommunen må selv betale ca. 13,4 millioner av dette.

FOREBYGGING Fallulykker koster samfunnet store summer. Nye forskningsresultater med datamateriale fra Harstad blir presentert i et seminar om temaet.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Innbyggerne i Harstad er ikke alene om å føle konsekvensene av fallskader. Hvert år rammes mer enn 9.000 personer i Norge av hoftebrudd. Det betyr ett nytt hoftebrudd hver time – døgnet rundt. Mange vil aldri komme tilbake til samme helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet. Dagens utvikling er også at vi skal bo hjemme så lenge som overhodet mulig. Derfor er forebygging viktig, konkluderer arrangørene av Fallseminaret.

Bak arrangementet står Skadeforebyggende forum (Skafor), Harstad kommune og Karlstads Universitet. Seminaret går av stabelen 30. november på Thon hotell. Det fokuserer primært på forebygging av fallulykker hos eldre. Helt ny forskning på temaet blir også presentert av Johanna Gustavsson fra Karlstads Universitet i Sverige, heter det i en pressemelding.