– Ungdommen må få vite at de er viktige og verdifulle for Harstad

Harstad satser stort på få ungdommen til å bli, og komme tilbake til hjembyen når de har vært utaskjærs.

Hjertebarn: Ordfører Kari-Anne Opsal har kan glede seg over at ungsatsingen nå er på plass. Foto: Odd Leif Andreassen 

nyheter

Prosjektet har vært ordfører Kari-Anne Opsals hjertebarn, og i kommunestyret torsdag ble ungsatsingen i syv punkter enstemmig vedtatt.

Høyres Nina Dons Hansen viste til næringskonferansen Momentum der det ble opplyst at 30 prosent av ungdommene forteller at de vil dra fra kommunen, mens 70 prosent vil bli her.