Widerøe om Evenes: – Risikerer varige hørselskader

Flyselskapet Widerøe mener Norges nye kampfly lager så høy lyd at det kan være helseskadelig. De vurderer å droppe landing på Evenes. Både Widerøe og SAS forventer at det iverksettes tiltak.

Fra 1. januar blir det aktivitet fra Forsvarets fly døgnet rundt.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

nyheter

Det skriver NRK. Verneombud Thomas Solberg i Widerøe Handling på Evenes sier støyen fra jagerflyene er en utfordring for dem som jobber på bakken, ifølge NRK.

Widerøe har gjort egne målinger av lydnivået fra F35-flyene som viser at passasjerer og ansatte risikerer vari hørselsskade. Dette ved hjelp av selskapet avonova.


Evenes flystasjon: – Godt samsvar mellom målt og beregnet støy

En foreløpig oppsummering viser at det er god overensstemmelse mellom prognoser for lydnivåer og målte lydnivåer i Evenes-området.


Skadelig

Støy over 115 desibel utgjør en risiko for hørselsskade. Widerøe har målt opp mot 138 desibel, sier de til NRK. Støyen fører til at passasjerer må holdes innendørs, det vil forstyrre driften. Også kabinansatte og piloter vil bli utsatt for for mye støybelastning.

De kan beskytte seg med hørselvern, det kan de ikke tilby passasjerene.

Passasjerbruer?

Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes sier til NRK at det er utført en rekke tiltak på flyplassen, men at det kreves mer permanente tiltak. Han sier seg enig med Widerøe om at det må til passasjerbruer for å forhindre at passasjerer skades.

Avinor vil også bygge et parkeringshus.

Ifølge Widerøe vil det bli vanskelig å finne en fullgod løsning med deres små fly. De må vurdere å finne oppstillingsplasser lenger unna støybildet.

Lufthavnsjefen tror tiltakene kan koste flere titalls millioner. Regningen mener de Forsvaret skal ta.

Forsvarsbygg sier til NRK i en lang e-postutveksling at de mener Evenes fortsatt er en sikker flyplass, og viser til at det er vedtatt bestemmelser i den statlige reguleringsplanen, noe Forsvarsbygg og Avinor har gjennomført tiltak i tråd med.

– Avinors ønske om bruer til store passasjerfly er blitt fremmet i prosessen, men ikke realitetsbehandlet.

– Forsvarsbygg er åpen for dialog rundt dette basert på begrunnede behov og fakta. De tiltakene som er gjennomført, skal være tilstrekkelig ut fra reguleringsplanen. Widerøes innspill er viktige her. Vi ser fram til å høre fra Avinor og Widerøe, sier prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen i Forsvarsbygg til NRK.