Torsdag skal flere harstadbygg lyse oransje

Også i år skal Harstad Soropmistklubb markere Orange the World i Harstad.

Slik så det ut i fjor. Her Trondenes kirke og Galleri Nord-Norge.  Foto: Harstad soropmistklubb

nyheter

Torsdag er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Det er FNs kvinneorganisasjon står bak kampanjen Orange the World, en markering for avskaffelse av vold mot kvinner.

Harstad sorpomistklubb får som i fjor hjelp fra Trondenes kirke, Harstad kulturhus og Galleri Nord-Norge til å lyssette byggene med oransje farge.

– Både kvinner og menn utsettes for vold i nære relasjoner, men kvinner er i større grad enn menn utsatt for alvorlig og gjentatt vold. Volden er ikke bare fysisk vold, men også psykiske, seksuelle og økonomiske overgrep mot en person voldsutøveren har en nær relasjon til, uttaler klubben i en pressemelding.

– Når det er følelsesmessige bånd mellom voldsutsatt og voldsutøver kan det være vanskelig å bryte ut av et voldelig forhold. I mange tilfeller holdes volden skjult gjennom frykt, skam, isolasjon, manipulering og fornektelse. Den voldsutsatte vil ofte forsøke å skjule sin situasjon.

De er viser til FNs bærekraftsmål for likestilling mellom kjønnene, og at jenter og kvinner som for eksempel giftes bort og nektes å være med å bestemme hvordan samfunnet skal styres.

– Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021–2024) skal bidra til Norges implementering av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Mangel på likestilling sees på, både som årsak til og konsekvens av, vold mot kvinner, skriver de.

Norske soropmister markerer oransje dager fra 25. november til 10. desember. de har gjennom 100 år vært verdens største organisasjon av yrkeskvinner, og drevet prosjekter for å bedre forholdene til kvinner og jenter.