Prøver for tredje gang å få satt opp et anneks ved siden av hytta

Ibestad kommune skal på nytt behandle en søknad fra Knut Vang om dispensasjon for oppføring av et anneks med kjeller i strandsonen.

INVESTERING Etter mye fram og tilbake satser Knut Vang på at formannskapet sier ja til bygging av annekset.  Foto: Øivind Arvola

nyheter

Fritidseiendommen han eier ligger i Straumskjærvika. I januar ble første søknad avslått av formannskapet. I juni ble andre søknad avslått, og torsdag denne uken skal saken opp for tredje gangs behandling. Det har altså vært flere runder med større og mindre justeringer av både tallmateriale og den tekniske utformingen.


Fikk nei til bygging av 10 kvadratmeter stor grillbu på egen eiendom

Formannskapet i Ibestad kommune har vendt tommelen ned for søknaden fra Birgit Berg om å bygge grillbu i strandsonen på Trollvikneset i Straumbotn.


Anneksets plassering er cirka ni meter fra strandsonen, fem meter fra fritidsboligen, i et område kommunen selv angir som en faresone for ras og skred. Det ble også anført at tiltaket ville overstige bruksareal for eiendommen. Kommuneplanens arealdel tillater et bruksareal på 150 kvadratmeter, herunder hytta og tilhørende uthus, vedbod og så videre.