Foreslår å selge frivillighetsentralen: – Håper de tenker seg om

Rådmann Torbjørn Simonsen foreslår å selge Frivillighetssentralen med tilhørende bygning og tomt på Evenskjer. – Håpløst, sier styreleder Inger Normann i Frivillighetssentralen.

FOLKEHELSA: Som et viktig bidrag til folkehelsa i kommunen arrangerer Frivillighetssentralen tur hver mandag. Foto: Frivillighetssentralen 

nyheter

For å opprettholde fortsatt drift av sentralen, skal Tjeldsund kommune søke samarbeid med Skånland ungdomslag for leie av lokale og kontorplass.

Ifølge rådmannens forslag til neste års budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 skal Frivillighetssentralen gjøres helkommunal og flyttes inn under den kommunale administrasjonen. Den skal være administrativt underlagt stabsleder, stiftelsen skal avvikles, og styret skal omdefineres til brukerforum. Inntektene av salget er stipulert til en million kroner, og midlene skal benyttes til nedbetaling av gjeld og redusert låneopptak.