Vil be veivesenet sette ned farten

Harstad kommune vil nok en gang be Statens vegvesen om å sette ned fartsgrensen ved Tennvassåskysset.

Farlig: Det er trafikkfarlig for bussen å kjøre over veien når motgående trafikk kommer i høy hastighet. Foto: Isachsen 

nyheter

Det var Aps Trond Heide Henningsen som tok opp saken i formannskapet tirsdag.

– Krysset er utbedret og det er brukt mye penger for å få det utbedret slik at bussen kan svinge over veien for at ungene skal få det tryggere, sa Heide Henningsen.