Treningssenter brøt leiekontrakten, skyldte på pandemien, men er nå dømt til å betale 3,1 millioner kroner til husverten

Midt i leiekontrakten måtte Family Sports Club AS i Kanebogen stenge treningssenteret i Kanebogen midlertidig. Årsaken var pandemiutbruddet. Senere i 2020 sa de opp leieforholdet. Husvert NE Favusgården AS stevnet Family Club for retten.

SØKSMÅL Pandemi eller ikke pandemi - leietakeren må gjøre opp for det de skylder husverten.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Eiendomsselskapet tok ut søksmål mot leietakeren ved Midtre Hålogaland tingrett 11. april 2021 med krav om betaling av tilbakeholdt leie for andre kvartal 2020, husleietap for den resterende leieperioden (fram til 31, desember 2023) og erstatning for mangler ved de tilbakeleverte lokalene.

Under saksforberedelsen ble det i tillegg fremsatt krav om betaling av ubetalte felleskostnader og påløpte advokatutgifter forut for stevning. Rettssaken gikk tidligere høst i Midtre Hålogaland tingrett. Hovedforhandling ble gjennomført i oktober. Nå er dommen klar.