Sluttsummen for Hagebyveien klar

Mer enn to år etter at Hagebyveien ble offisielt åpnet foreligger nå den endelige sluttsummen for dette Harstadpakke-prosjektet.

SLUTTSUM Mer enn to år etter at daværende fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo åpnet Hagebyveien foreligger nå den endelige sluttsummen.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Merkostnaden knyttet til inngått kontrakt på 97,5 millioner kroner endte på 19 millioner kroner. Dermed endte den faktiske sluttsummen på 116,6 millioner kroner, opplyser seksjonsleder Eirin- Anne Blix i samferdselsdivisjonen avdeling planlegging, prosjektering og utbygging i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Blix forklarer videre de ulike totalkostnadene på prosjektene slik: