Rettssak mot sauebonde går i februar

Det er satt av fem dager til rettssaken mot bonden fra Harstad som er tiltalt for alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.

  Foto: Illustrasjon - Eirik Dahl

nyheter

I tiltalen står det at dyrene, cirka 40 sauer og cirka 100 lam, ikke hadde fått mat eller drikke på lang tid. De hadde også levd i et provisorisk fjøs uten vinduer. Dette førte til at flere dyr ble avmagret og/eller døde som følge av avmagring og/eller uttørring, står det i tiltalen.


60 lam funnet døde:

Dyrlege varslet i fjor: Dette sauebruket burde vært tvangsavviklet for lengst

Dyrlege Tor Arne Eilertsen er krystallklar: Sauebruket der det nylig ble funnet 60 døde lam burde vært tvangsavviklet for mange år siden.


Det er ikke kjent hvor lenge dyrene har levd under slike forhold, men forholdet ble oppdaget under et uanmeldt tilsyn i mai. Da ble det funnet minst 60 døde sauer og lam.