Kommunen aksepterer ikke trenering av arbeidet med Rødskjær-planen. - Vi kommer til å purre på departementet, sier Hansen

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen krever fortgang i ålegress-prosessen. Den forsinker arbeidet med ferdigstillelse av ny reguleringsplan for Rødskjær næringsområde.

Delegasjon på Rødskjær i forbindelse med ålegresset. Per Elvestad (t.v) hos Statsforvalteren, Daniel Mathé hos kommunal og moderniseringsdepartementet, varaordfører Espen Ludviksen, kommunedirektør Hugo Thode Hansen, enhetsleder Jan Inge Lakså og Kari Selbekk i Nærings- og fiskeridepartementet.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Veien fram til godkjent reguleringsplan for Rødskjær næringsområde er fortsatt lang.

Stridens kjerne er en klynge med ålegress som ligger på nordsiden av næringsområdet.