– Lokalt eierskap kan være avgjørende for vekst og utvikling

Tyngdepunktet i norsk akvakultur kryper nordover. Der er det fremdeles – på papiret – ledige sjøarealer og gode temperaturer for oppdrett i sjøen. Det jobbes nå med utviklingsprosjekter for over 20 milliarder i vår region.

ØKOSYSTEM Veksten og betydningen av akvakultur i Nord-Norge eksploderer. Samtidig har lokalt eierskap og dyktige aktører i leverandørindustrien i vår region skapt et økosystem for arbeidsplasser, kompetanse og utvikling.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Verdiskapingen innen petroleum er i likhet med havbruk gigantisk. Men samtidig er sysselsettingseffekten i den nordnorske leverandørindustrien for olje og gass synkende. Bildet for havbruksnæringen i vår region, er litt annerledes.

Nofima slår fast at nasjonalt har knapt noen næring vokst mer enn sjømatnæringen de siste femten årene. Primæraktivitetene i næringen opplevde en vekst i verdiskaping på om lag 250 prosent siden 2008. Antall sysselsatte i primæraktivitetene i næringen har vokst med 62 prosent.