– Skuffende industrielle ringvirkninger i nord fra petroleum

Milliardene fosser inn i statskassen. Men hvorfor skaper ikke aktiviteten på olje- og gassfeltene utenfor Nord-Norge flere arbeidsplasser i leverandørindustrien på land?

UTVINNING Stadig nye olje og gassfelt har blitt åpnet i Nord-Norge. Arbeidsplasser i leverandørindustrien har gått andre veien.  Foto: Illustrasjon - Equinor

nyheter

Seniorkonsulent Trond Slettbakk i KUPA holdt et tankevekkende innlegg om industrielle ringvirkninger under Norkon-konferansen i Harstad. Melkøya-utbyggingen i Hammerfest, en lete og driftsorganisasjon i verdensklasse i Harstad og sterke industrielle klynger i Sør- Helgeland til tross:

– Selv om vi har en rekke suksesshistorier, må vi erkjenne at landsdelen ikke kan si seg fornøyd med de industrielle ringvirkningene av petroleumsaktiviteten i våre nære havområder. Næringen er en fantastisk modell for verdiskaping, jobber og kompetanseutvikling nasjonalt. Totalt er over 205.000 mennesker i Norge direkte og indirekte sysselsatt grunnet utvinning av olje og gass. Men i nord, der nye felt har blitt åpnet med jevne mellomrom, har vi sett en utvikling på leverandørsiden i industrien som ikke står til forventningene, påpekte Slettbakk.