Får være med på ekspansjon til utlandet

Daniel Hanssen i Mobit Harstad startet med å betjene Torvet Tannklinikk i Harstad. Han er nå blitt nasjonal rådgiver for landets største tannlegekjede - som har ambisjoner i utlandet.

VOKSER Daniel Hanssen i Mobit Harstad er blitt nasjonal rådgiver for landets største tannlegekjede. 

nyheter

Oris Dental har ambisjoner om å vokse også utenfor landets grenser. De har cirka 40 klinikker i Norge. Nå ser de mot Sverige.

– Jeg deltar nå i planleggingen av infrastrukturen på den svenske siden, sier Hanssen til Mobit-kjedens nettside. Han leverer hardware og software til tannlegekjeden som først og fremst håndterer førstelinjen – dialogen med kundene.