– Harstad i støtet som aldri før

70 millioner er så langt brukt for å gjøre Harstad til en attraktiv og levende by.

økt bolyst: Varaordfører Espen Ludviksen, kommunedirektør Hugo Thode Hansen og ordfører Kari- Anne Opsal mener de siste års satsing i Harstad har bidratt til økt bolyst Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

Men før alt er ferdig vil kostnadene være rundt 220–250 millioner kroner.

Ordfører Kari-Anne Opsal, varaordfører Espen Ludviksen og kommunedirektør Hugo Thode Hansen har klokkertro på at Harstad skal vokse og utvikle seg i fremtiden.