Kommunedirektøren ser på muligheten for endringer i areal- og byggesak. Forvaltningsrapporten kan derfor få konsekvenser

Hugo Thode Hansen erkjenner at innbyggerne ikke alltid blir like godt ivaretatt i Harstad. En sammenslåing av to avdelinger kan løse utfordringen.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen og enhetsleder Jan-Inge Lakså skal se på endringer i avdelingen.   Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Kommunedirektøren har i tankene Areal- og byggesak når han uttaler seg til Harstad Tidende.

- Det kan bli aktuelt å innlemme areal, byggesak og næring inn i en ny enhet som heter Samfunn og næring.