Disse startet nye selskaper i oktober

Selger av sportsutstyr, ny tannlege og blomsterbinderi er blant oktobers nyetableringer. Her er hele listen.

Foto: Knut Godø 

nyheter

ZIGO HOLDING AS: Eie aksjer i andre selskap og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Kapital: 30.000. Styrets leder: Martin Vik Mikalsen. (Harstad)

JØKON HOLDING AS: Hovedkontortjenester. Kapital: 30.000. Daglig leder: Jørn Norvald Johansen. (Harstad)