Nye fusjoner kan være på beddingen:

Vurderer å danne et superkompetanse-selskap med utgangspunkt i Harstad og Narvik

- Ved å forene menneskene og kunnskapen hos KUPA og VINN, ser vi muligheter for å bli en sterkere drivkraft for vekst og utvikling i en spennende og fartsfylt Hålogalandsregion, sier Hilde Svenning og Leif Plener, som begge har ferske styrevedtak på å starte samarbeidssonderinger.

KLAR Administrerende direktør Hilde Svenning i KUPA. 

nyheter

KUPA er et industrirettet innovasjons- og rådgivingsselskap med kontorsted i Harstad, Narvik, Finnsnes og Tromsø, men jobber ifølge seg selv stedsuavhengig. De har kunder fra hele landet. Hovedmålet er å skape vekstkraftige bedrifter. De holder til i Equinor-bygget i Seljestadfjæra, etter mange år i Havnegata.

VINN er en næringsdrivende stiftelse som tilfører Nord-Norge verdi gjennom erfaring og kompetanseoverføring til privat og offentlig sektor. Virksomheten drives innen konsulent- og svartjenester, digital tjenesteutvikling, samt drift og utleie av kontorlokaler i VINNbygget i Narvik.