Den er 24 år, og leverte i fjor et milliardbeløp til storsamfunnet

3,600 årsverk fra nordnorske bedrifter jobbet for olje- og gassindustrien i fjor. Det forteller en ny rapport som ble lagt fram onsdag.

Equinors produksjonsanlegg på Melkøya.   Foto: Arkivfoto

nyheter

Tar vi med all leveranse til de fem Nordnorske feltene var det 7 600 årsverk og aktiviteten hadde en verdiskapning på 9,4 milliarder kroner.

Rapporten, som ble offentliggjort onsdag, er en del av Levert-rapporten som i 11 år har kartlagt nordnorsk leverandørindustri sine leveranser. Levert er blitt et viktig måleinstrument for å synliggjøre utviklingen for leverandørindustrien.