- Vil ha ansvaret for utleie av torget

Linn Hvattum, daglig leder i Harstad Sentrum, foreslo for politikerne at de ønsker å overta ansvaret for torget.

Utvalg for plan og næring  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Harstad Sentrum as vil ha ansvaret for utleie av torget, og mener at de kan utvikle sentrum langt bedre enn i dag..

- Harstad skal være regionens handelssentrum, sier Linn Hvattum, daglig leder i Harstad Sentrum.