UNN i gul beredskap – 15 pasienter med covid-19 innlagt

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra søndag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.
nyheter

Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

Gul beredskap gjelder for hele UNN, men berører umiddelbart ikke UNN Harstad. Lokale tiltak iverksettes hvis det blir behov for det.