Fisketur i Kvæfjord kan bli en dyr affære

Mannen fra Østlandet var på jakt etter fangst i Lakselva i Gullesfjordbotn sommeren 2020.
nyheter

Om han fikk noe på kroken den ettermiddagen 30. juni, sier teksten i forelegget fra Politimesteren i Troms ingen ting om. Men boten er uansett på 10.000 kroner, subsidiært 10 dager i fengsel. Saken er berammet for behandling i Midtre Hålogaland tingrett 23. november. Forelegget er skrevet ut etter ordre fra Statsadvokatene i Troms og Finnmark.

Mannen er siktet for overtredelse av den såkalte Lakse- og innlandsfiskloven, "for å ha fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag uten tillatelse fra grunneieren". Forelegget lyder som følger: