Bonde i Sørvik med alvorlige brudd på nydyrking: Kommunen har gitt stoppordre

Bonde Edmund Ludvigsen fra Klatran i Sørvik får krass kritikk fra Harstad kommune, som mener det er blitt begått alvorlige brudd på vilkår gitt i forbindelse med nydyrking.

UTHENGT: Edmund Ludvigsen føler seg uthengt av kommunen og sier all nydyrkingen han har skejdd i beste hensikts mening. Arkivfoto: Frank R. Roksøy 

nyheter

Ludvigsen søkte i mars i år om nydyrking langs Storelva i Sørvik og fikk søknaden innvilget i 26. april. I vilkårene heter det blant annet at det skal settes igjen en buffersone på minimum ti meter mot og langs Storelva fordi det er kartlagt sårbar naturtype langs elva.

Vilkåret er satt etter anbefaling fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Befaring etter at nydyrkingen er igangsatt viser at vilkåret om buffersone er brutt, og det er dyrket opp helt ned til og langs Storelva.