Har ikke nok folk til brannforebyggende arbeid

Brannsjef Ove Frantzen synes det er beklagelig at Harstad brann og redning ikke er i stand til å gjøre nok brannforebyggende arbeid.

BEKYMRET Brannsjef Ove Frantzen er bekymret over at han ikke har ressurser nok til å foreta ekstraordinære branntilsyn der det bor sårbare personer.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

– Vi mangler en stilling etter i forhold til minimumskravene etter loven, sier Frantzen.

Sårbare grupper

Han er spesielt opptatt av sårbare risikogrupper. Det gjelder eldre hjemmeboende personer som mottar helse og omsorgstjenester. Det dreier seg om eldre over 70 år, personer med nedsatt funksjonsevne, nedsatt kognitive evner (rus og psykiatri) og gjestearbeidere, studenter og flyktninger.