Paneldebatt om psykisk helse:

Må identifisere de som sliter, tilby hjelp og fjerne stigma om mental helse

De gode rådene haglet under paneldebatten under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse på støperiet mandag.

VIKTIG Leder av paneldebatten Kjell Rune Henriksen (t.h.) og Martin Berg, rektor ved Stangnes skole.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

I panelet satt kommuneoverlege Kristin Vik Hagerupsen i Harstad, Barbro Hætta som er overlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, rektor Martin Berg ved Stangnes skole og bruker ved Fontenehuset, Ann Kristin Opdal Olsen. Debatten ble ledet av sjefredaktør Kjell Rune Henriksen, Harstad Tidende.

Olsen fortalte åpent om hennes egne utfordringer med angst og mørke tanker. Disse dukket opp i 2006. Selv om hun var skoleflink, tok høyere utdanning og virket stabil, hadde hun det ikke godt med seg selv. Hun kalt selv den perioden for "fem år med skuespill".

Utenpå og inni

– Jeg var innesluttet og ønsket ikke å prate med andre om det jeg slet med. Mantraet var at man skal være sterk hele tiden. Jeg følte meg slett ikke sterk, tvert imot. På et tidspunkt etter år med plager fikk jeg åpnet opp. Det er bare en følelse jeg husker da jeg tok steget – enorm lettelse. Hadde jeg forstått hvor viktig det var å snakke med noen, hadde jeg gjort det langt før, forteller Ann Kristin.

Barbro Hætta poengterte blant annet det å avmystifisere psykiske lidelser.

– Det er like naturlig å ha en psykisk helse som å ha en fysisk kropp. Psykiske lidelser er like vanlige som fysiske. I mange år har det vært et stigma rundt det å be om og motta helsehjelp for denne gruppen pasienter. Dette må bort.

Oppfordring

– Vi er forhåpentlig i sluttfasen av en pandemi der mange mennesker med små nettverk har blitt sosialt isolerte. Nå er det tid for å trekke dem ut, inkludere dem. Oppfordringen til oss alle er å se rundt oss, og ser vi noen som kan trenge inkludering, ta et initiativ, prat med dem, inviter dem med på noe, sa Hætta.

En av tre vil på et eller annet tidspunkt i livet få kjenne på psykiske utfordringer. Særlig sårbare, er unge mennesker.

– Vi er ikke gode nok til å fange opp alle som har behov for hjelp, men vi gjør så godt vi kan. Når vi først når igjennom til en elev som sliter, er vi ganske flinke til å kanalisere vedkommende videre til folk som er mer kompetente enn vi er til å gi hjelp, fortalte rektor Martin Berg.

Førstelinja

Kommuneoverlege Kristin Vik Hagerupsen vektla viktigheten av førstelinja, der blant annet lærere, fastleger og skolehelsetjenesten har en essensiell funksjon.

Mye folk hadde tatt turen til markeringen og debatten. Det var knapt sitteplasser ledig i Støperiet.


(Kommuneoverlege Hagerupsen)


(Barbro Hætta og Ann Kristin Opdal Olsen)