Eldrerådet om Stangnes: – Det har skjedd kjempeforbedringer

Kommunalsjef Torill Skår og hennes stab fikk ros for jobben som er gjort etter at Stangnes-saken eksploderte i august.

FORNØYD Leder i eldrerådet Jan Fjellstad og medlem av rådet Tore Lund er godt fornøyd med at forholdene er blitt bedre på Stangnes sykehjem.   Foto: Turid Ingebrigtsen

nyheter

– Jeg har snakket med flere pårørende på Stangnes, og de forteller at det har skjedd kjempeforbedringer på sykehjemmet. Jeg ble fortalt at det er blitt veldig bra der nå, sa Tore Lund da eldrerådet behandlet saken mandag.

Tar saken på alvor

Han var en av dem som skrøt av at administrasjonen nå legger fram et grundig og langt saksfremlegg om forbedringer som skal gjøres på kort og lang sikt innenfor helse og omsorg.