Reindrifta stanset vindkraft, utbyggerne får ikke erstatning

I Borgarting lagmannsrett frifinnes staten for å ha stoppet utbygginga av Sandhaugen vindkraftverk på Kvaløya.

  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Vindkraftprosjektet Sandhaugen i Tromsø ble stoppet av staten i 2019, etter at det kom inn klager fra reindriftseiere i området. Dette falt ikke i god jord hos selskapet som har stått for utbygginga av prosjektet, Sandhaugen Vindkraftverk AS, som saksøkte staten for 150 millioner kroner.

I første omgang vant Sandhaugen Vindkraftverk i Oslo tingrett. Den gang sa retten at myndighetsutøvelsen til departementet var rettsstridig, og ble dømt til å betale erstatning på 34,5 millioner kroner - betydelig mindre enn det kraftselskapet søkte. Dermed bestemte begge parter seg for å anke saken.