Redaktør Vidkunn (88) er glad og lettet over at tidskriftet har fått ny utgiver

Det nordnorske tidsskriftet «Håløygminne» har i over 100 år blitt utgitt av Eidnes-familien i Harstad. Nå overtar Sør-Troms museum rorpinnen og viderefører bevisstgjøringen av nordnorsk egenart, historie og kultur.

KULTURARV Vidkunn Eidnes (88) skal fortsatt ha en rådgivende rolle, men utgivelsen av «Håløygminne» blir nå ansvaret til Sør-Troms museum. Daglig leder ved Trondenes historiske senter, Tore Einar Johansen (t.h.), er like fornøyd som Eidnes med at tidsskriftets fremtid er sikret.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Redaktør Vidkunn Eidnes skal fortsatt være en del av en redaksjonskomité bestående av han selv, Sigri Skjegstad Lockert og Børge Evensen.

Interessant reise

– På et eller annet tidspunkt må jo noen andre overta. Jeg blir ikke yngre med årene. Det er bedre med en god overgang, slik at drift og utgivelse kan skje kontrollert. Dette vil forhåpentlig sikre utgivelsen av tidsskriftet i mange år fremover, sier Eidnes. Han synes det er både vemodig og gledelig å slippe taket – men ikke helt.