Kvitter seg med aksjer, kommuner står klar til å kjøpe

Åtte næringsaktører og kommuner selger til sammen 329 aksjer til pålydende verdi av 250 kroner per aksje.

INKO Selskapet er viktig i arbeidsinkluderingen.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Beløpene er svært beskjedne og selskapet er viktig i arbeidsinkludering. Administrasjonen i Kvæfjord kommune ber lokalpolitikerne gi grønt lys for å kjøpe. Saken er berammet til behandling på et ekstraordinært formannskapsmøte 14. oktober. Inko er et aksjeselskap der de største eierne er Troms og Finnmark fylkeskommune (39,1 %) og Harstad kommune (38,6 %).


Da Gro hørte hvordan ungdom i faresonen for å droppe ut hadde det, klarte hun ikke slutte å forske

Gro Ramsdal ved UiT har forsket på hvorfor ungdom faller fra i skolen. Til sommeren får Harstad tiltaket Guttas Campus, også dette tiltaket skal hun forske mere på.


To av de eksisterende eierne har meldt sin interesse for de aksjene som er til salgs, Harstad og Kvæfjord. I henhold til vedtektene i selskapet får hver av partene mulighet til å kjøpe aksjer i forhold til dagens eierandel. De som vil selge er: