Treningssenter hevet leiekontrakten – saksøkt for millioner i husleie

Family Sports Club AS sa opp leiekontrakten med NE Favusgården II AS. Begrunnelsen var blant annet usikkerhet rundt nedstenginger under pandemien. Tirsdag møtes partene i Midtre Hålogaland tingrett.

SØKSMÅL Treningskjeden Family Sports Club AS sa opp leiekontrakten med Favusgården AS. Det utløste et omfattende søksmål, som nå skal behandles i Midtre Hålogaland tingrett.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Totalt krever Favusgården et beløp på over tre millioner kroner, pluss saksomkostninger. Beløpet er fordelt på flere delkrav. Utleier har eget utsagn utført rimelige tiltak for å ivareta sin tapsbegrensningsplikt, gjennom å gjøre adekvate forsøk på å leie ut næringslokalene gjennom Tiger Eiendomskompetanse, Tromsø.

Kontraktsbrudd?

– Lokalene har ikke latt seg leie ut til ny leietaker. Det kreves derfor erstatning for den gjenstående kontraktsperioden, gjennom at leietaker betaler husleie fra 1.1.2021 til leiekontrakten løper ut 31.12.2023, skriver Favusgårdens advokat i sluttinnlegget til tingretten.