Kommunen håper den nye kommunalministeren godkjenner reguleringsplanen etter fem år

Fiskeridirektoratet vil ikke trekke sin innsigelse mot utfylling over ålegresset på Rødskjær Næringsområde.

Per Elvestad (t.v.) hos Statsforvalteren, Daniel Mathé hos Kommunal og moderniseringsdepartementet, varaordfører Espen Ludvksen, kommunedirektør Hugo Thode Hansen, enhetsleder Jan-Inge Lakså og Kari Selbekk i Nærings- og fiskeridepartementet. Rett under dem ligger ålegressengen. Foto: Odd Leif Andreassen  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Kommunen må dermed sette sin lit til den nye statsråden i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er nemlig den påtroppende ministeren som avgjør Rødskjær sin skjebne.