- Her har ingen ting skjedd på 10 måneder

Etter den alvorlige ulykken i november i fjor der gangfeltet RV83 og Åkerveien på Sama møtes, gikk nabo Tommy Eivik ut i avisen og forlangte at det blir satt i gang tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

OPPGITT Nabo Tommy Eivik reagerer på at ingen sikkerhetstiltak er gjennomført, snart et år etter at en mann i hans familie ble påkjørt og alvorlig skadet i dette gangfeltet.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

En mann i 80-årene, et familiemedlem av Eivik, ble påkjørt noen dager før, mens han krysset gangfeltet. Eivik etterlyste handling fra myndighetene. Han har sett utallige nestenulykker ved gangfeltet opp gjennom årene. Uten tiltak, kommer det til å skje igjen, mener Eivik.

– Jeg kan bare registrere at ingen ting har skjedd etter snart et år. Har vært på telefon med folkene i Statens vegvesen. De har ansvaret for riksveien. Tok i tillegg kontakt med folk i Harstad kommune om den kommunale Åkerveien. Det må være mulig å forbedre sikkerheten på både riksveien og Åkerveien, men foreløpig er ingen synlige tiltak gjennomført.