Håper på millionstøtte fra det offentlige til ny industrikai

Det blir noen spennende høstmåneder for Gåra Næringspark i Kvæfjord.

TILSKUDD Eiere av kaianlegg kan i samarbeid med skogbruket søke om tilskudd til bygging av tømmerkaier og tilhørende terminaler  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Eierne har jobbet jevnt og trutt over tid med planene for prosjektering av ny industrikai. Investeringen gjør det mulig å ta imot dyptgående båter, selv på lavvann. Realiseringen av prosjektet til rundt 15 millioner kroner er avhengig av at noen vitale brikker faller på plass. Parken trenger flere etableringer som ser nytten i en slik kai. Skogbruket må være med på planene. I tillegg kommer behovet for tilskudd fra det offentlige.


– Her kommer det industrikai

Gåra Næringspark er i full sving med å prosjektere ny industrikai og fylle ut området. Investeringen gjør det mulig å ta imot dyptgående båter, selv på lavvann.


– Fiskå Møller – en storleverandør til landbruket – tok fra første september i bruk et lagerbygg på 500 kvadratmeter hos oss. Hvis alt klaffer med kaiplanene, kan det bli aktuelt å bygge et helt nytt bygg til dem på 1000 kvadratmeter. Vi har også hatt befaring fra landbruksdirektoratet nå i 2021. Søknad om tilskudd til kaia ble levert for noen uker siden, sier daglig leder og eier av Gåra Næringspark, Jan Edmund Håkonsen.

Eiere av kaianlegg kan i samarbeid med skogbruket søke om tilskudd til bygging av tømmerkaier og tilhørende terminaler. Ifølge landbruksdirektoratet er en hensiktsmessig kaistruktur langs kysten et avgjørende grep for å sikre kostnadseffektive virkesleveranser. Disse går både til innenlands foredlingsindustri og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt.

– Signalene fra myndighetene og skogbruket er svært positive. Kvæfjord kommune har også bidratt med all mulig hjelp. Eierne av en naboeiendom lar oss bruke 30–40 meter med sjønært areal til å bygge kai. Så langt har vi møtt bare velvilje. I løpet av høsten får vi et viktig svar på om vi får et offentlig milliontilskudd til prosjektet, sier Håkonsen.


Starter næringslivsdag: – Tiden for å satse er nå

Kvæfjord Næringslivsforening markerer sitt første driftsår med en egen næringslivsdag 5. mars.


Kvæfjord har per dags dato ingen godkjente industrikaier. Målet er å bygge ni meter ut med en lengde på 60 meter totalt. Det vil gi adekvat dybde under kjøl for lasting og lossing av dyptgående skip. Utfyllingen bidrar også til lagringskapasiteten i næringsparken. Tømmerfrakt innebærer gjerne at trevirket blir liggende lagret noen uker, før det skipes ut.

HT omtalte prosjektet første gang i desember 2020.

Prosjekteringen har fått støtte fra Kvæfjord kommune og Innovasjon Norge. I 2017 solgte eksempelvis norske skogeiere 10,62 millioner kubikkmeter tømmer. Til en verdi av 3,7 milliarder kroner. Om lag 25.000 mennesker arbeider i den skogbaserte verdikjeden i Norge, og mange jobber også med å finne nye bruksområder.