Så mange barn vil få gratis SFO: – Initiativet er flott, men det må satses mye mer på dem som er under fattigdomsgrensen

Harstad får midler til å gi åtte førsteklassinger fra lavinntektsfamilier gratis heltidsplass på SFO. Edvin Eriksen (SV) mener det er for lite.

Edvin Eriksen (SV) mener regjeringen gjør for lite for å sikre at lavinntektsfamilier får sende sine barn på SFO.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Tirsdag morgen meldte regjeringen at 800 førsteklassinger fra lavinntektsfamilier i 19 kommuner skal få tilbud om gratis SFO.

Dette etter at regjeringen har satt av 15 millioner til kommuner som ikke har egne gratisordninger for SFO. 19 kommuner har søkt om midler, og til sammen fått 12 millioner utdelt, ifølge regjeringen.