Harstad soroptimistkubb fyller 70 år

Harstad soroptimistkubb ble stiftet 26.september 1951 på Grand hotell. Harstadklubbens første president var sangerinnen Steivor Conradi Døscher.

Mellom Trondenes kirke og Trondenes historiske senter ligger soroptimisthagen i all sin prakt, ryddet, dyrket og vedlikeholdt av soroptimistene.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Harstad soroptimistklubb er tilsluttet en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, Soroptimist International. Organisasjonen har i dag ca. 72 000 medlemmer i 121 land og er partipolitisk og religiøst nøytral. Norgesunionen består av 58 klubber over hele landet.

Soroptimister arbeider for menneskerettigheter og miljø, og for å bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet er prosjektbasert. Norske soroptimister har i flere år hatt et særskilt engasjement for utdanning av jenter og kvinner og for bekjempelse av menneskehandel.