Sykefraværet i kommunen går feil vei, ledelsen er i gang med tiltak

Hittil i år har i snitt hver tiende ansatte i Harstad kommune til enhver tid vært borte fra jobben grunnet legemeldt sykefravær. Størst fravær har de ansatte i barnehagene. Nå skjerpes det forebyggende arbeidet.

UTSATT Sykefraværet i Harstad kommune er høyt. Ansatte i barnehagene topper statistikken.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Totalt ligger fraværet på i overkant av 10 prosent. Hakket over fraværet i fjor på samme tid, men vesentlig høyere enn i årene 2017, 2018 og 2019, da man så åttetallet. Bak de ferskeste tallene ligger det svære variasjoner. Noen arbeidsplasser i kommunen har langt lavere fravær enn snittet på 10,6 prosent. Andre har langt mer. Barnehagesektoren alene har 16 prosent fravær. Helse- og omsorg har 11,3 prosent. Undervisning 9,5 prosent.

Enda mer på ballen

– Våre tall er veldig sammenlignbare med det vi ser ellers i vår landsdel. Det er økning jevnt over. Parallelt med utviklingen har det vært jobbet godt i sykefraværsutvalget og ute i enhetene i Harstad kommune over flere år, understreker kommunedirektør Hugo Thode Hansen.