Mellom 400 og 600 står uten fastlege: - Ansetter to nye leger i løpet av året

Mellom 400 og 600 harstadværinger står uten fastlege. Nå er kommunen i ferd med å løse legekrisen.

KRISEN SNART OVER: Kommunikasjonssjef Øivind Arvola mener kommunen har gjort en god jobb for å sikre innbyggerne permanente fastleger.  Foto: Frank Roger Roksøy

nyheter

– Våre folk har gjort en knallgod jobb med å få tak i flere permanente leger, sier kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune

I dag har kommunen 33 fastlegehjemler, noen av disse blir driftet av innleide vikarer.