Tirsdag starter det store arbeidet. Disse gatene blir berørt

Nå starter arbeidene som vil stenge av Harstadgårdsveien i ett år.

Her fra Harstadgårdsveien.  Foto: Morten Hagen

nyheter

De varslede arbeidene settes i gang for å fornye og oppgradere eksisterende vann- og avløpsanlegg i og rundt Harstadgårdsbakken.

Jobben er omfattende og vil føre til at Harstadgårdsbakken stenger i ett år.

Arbeidene skjer i etapper, og i første omgang vil et område i Harstadgårdsbakken, fra Eriks gate til Hålogalands gate, være stengt for gjennomgangstrafikk til 8. november, opplyser Harstad kommune.

Her er det stengt fra 4. september til 7. november.  Foto: Harstad kommune

Første etappe starter tirsdag, med fresing av asfalt i hele området det skal arbeides i.


Stenger Harstadgårdsveien i ett år

Gamle vann- og avløpsledninger skal skiftes ut. Oppstart på prosjektet er 13. september.


– Det vil bli tatt gate for gate, og disse åpnes igjen fortløpende så snart det er mulig, sier kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune.

Her skal asfalten freses.  Foto: Harstad kommune

– Ber om forståelse

Kommunen ber om foståelse for at arbeidet vil skape utfordringer for beboerne i området, både for trafikkavvikling, parkering og adkomst til eiendom.

– Vi håper på forståelse for at arbeidet må utføres, og vi ønsker en god og tett dialog med dem som blir berørt. Entreprenøren, som er Br. Killi, vil legge til rette så godt det lar seg gjøre for adkomst til eiendommer og for avvikling av renovasjonsordningen, sier Arvola.

Når det gjelder parkering i gaten under anleggsarbeidet, vil hensynet til helse, miljø og sikkerhet for myke trafikanter og arbeiderne gå foran beboeres parkeringsbehov i de periodene hvor anleggsarbeidet pågår, i gater der dette er aktuelt.

Disse gatene berøres:

Oppstart nederst i Harstadgårdsveien til krysset ved Hålogalands gate

  • September – november 2021

Hålogalands gate

  • November 2021 – juni 2022

Asbjørn Selsbanes gate mellom Hvedings gate – Verftsgata

  • November 2021 – januar 2022

Verftsgata (fra Hans Egedes gt til Asbjørn Selsbanes gt) og opp Eriks gt til Harstadgårdsveien

  • Februar – april 2022

Øvre del av Harstadgårdsveien

  • Mai – juni 2022

Erikstadgate (fra St Olavs gt til Einebærgate)

  • Mai – august 2022

Jørns gate (fra Erikstadsgate til Mikkel Henriksens vei)

  • August – november 2022

Inntrekking i traseer utenfor vei

  • Oktober – desember 2022

– Oppryddingsarbeidet og nedrigging planlegges utført i slutten av 2022, mens hoveddelen av asfalteringen, sluttoppryddingen og grøntanlegg avventes til vår/sommer 2023.