Per Willy viderefører en 200 år gammel tradisjon

Siden 1800-tallet har Harstad vært sammenhengende representert på Stortinget. Ved årets valg hadde byen bare en kandidat og det var på forhånd knyttet stor spenning til om Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen ville nå opp og få fortsette.

Fremskrittspartiets valgvake 2021. Per Willy Amundsen. Kristian Eilertsen (t.v), Ronny Gabrielsen, Magnar Solberg, Malen Øvergård, Sven Kristian Løtveit, Eivind Stene, Heidi Aspenes, Jan Rune Lorentzen og Britt Bergersen  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

I flere timer gikk Amundsen rundt med en enorm spenning i kroppen og han ble intervjuet av forskjellige media.

- Nå har Nordlys ringt for å gratulere. Det er overraskende, ler han.