– Dette er helt forkastelig

– Helt forkastelig at Liv Tone Lind måtte opplever dette, sier Børge Jentoftsen.

Leder: Børge Jentoftsen tar saken opp i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Foto: Roksøy 

nyheter

Han er leder i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, og akter å gå videre med saken etter at Live Tone Linds opplevelser i valglokalet søndag.

– Vi skal ta Liv Tone Linds opplevelser opp i rådet, og kanskje passer det for henne å stille opp slik at hun selv kan fortelle hva som skjedde, sier Jentoftsen.