Golfbane i Sørvik: – Vi bli en attraksjon for bygda

– Får vi golfbanen realisert vil den forskjønne et område som er i ferd med å gro igjen av gress og høymuggel.

GOLFENTUSIASTER: Ifølge disse golfentusiastene er tre fjerdedeler av innbyggerne i Sørvik tilhengere av en golfbane i bygda.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Det var liten tvil blant de 25 som forleden møtte opp ved hull 1 der den planlagte golfbanen skal etableres at ønske om golfbane i bygda er stort.

– Samlokalisering ikke uvanlig

– Så godt som alle vi snakker med sier de håper golfbanen blir realisert, sier Sissel Hansen, som er talsperson for de fremmøtte.