Kommunedirektøren går for å anke kino- og biblioteksaken

I neste uke skal formannskapet bestemme seg for om de skal anke dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett til lagmannsretten.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen i tingretten i saken mot Kjøpesenter Nord.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Kommunen fikk nylig en juridisk vurdering av et advokatfirma som mente at tingretten tok feil, og at dommen, der kommunen ikke får lov til å inngå avtale med Kaarbø Utvikling, bør ankes. Kommunedirektøren tolker den juridiske vurderingen slik at det skal være mulig å vinne fram i lagmannsretten. Taper kommunen saken og blir dømt til å dekke motpartens saksomkostninger vil det utgjøre et utlegg på 1.1,5 millioner kroner. Det kommer på toppen av de rundt 2 millionene som allerede er brukt på advokatbistand i to rettsrunder.

Kilder sier til Harstad Tidende at kommunen kan komme til å bruke rundt sju millioner kroner uten at det er satt inn en eneste spiker.