Kommunalsjefen setter fryktkultur på dagsorden

Kommunalsjef Torill Skår i Harstad kommune tar meldingene om fryktkultur blant ansatte i helse- og omsorg på alvor.
nyheter

I løpet av høsten vil det bli invitert til en ledersamling hvor avvik og avvikshåndtering blir satt på dagsorden.

I tillegg vil vi samle Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetsutvalgene i helse- og omsorgssektoren hvor dette også skal være tema, sier Skår