Ulovlig bruk av tvang og uforsvarlig helsehjelp:

– Anmelder kommunen

Harstad kommune blir politianmeldt for ulovlig bruk av tvang og uverdig og uforsvarlig behandling av Jan R. Brandsdal.

Opprørt: Grete Brandsdal er oppgitt og forbannet over måten faren ble behandlet på, og krever at noen blir stilt til anvar. Foto: Knut Godø 

nyheter

77-åringen hadde fast plass på Stangnes sykehjem fra 25. januar i år, og til familien fikk nok og tok han hjem til påske.

Må granskes

– Vi ønsker full gransking av det som har skjedd på sykehjemmet. Noen må stilles til ansvar for det som skjedde med pappa. Det er flere måneder siden dette skjedde, og jeg kan ikke se at noe er gjort. Hvis ikke kommunen ser at behandlingen vår far fikk på Stangnes sykehjem var uforsvarlig og uverdig, da har de et problem, sier talskvinne for familien Grete Brandsdal.