Nytt renseanlegg til over 100 millioner: – Nødvendig å erstatte de gamle

Da Harstad kommune måtte tilfredsstille nye krav til kommende utslippstillatelse, ble det bestemt å etablere et nytt avløpsrenseanlegg på Stangnesterminalen.

Avløpsvann: – Her foregår det en finere renseprosess, sier Elin Nikolaisen. Foto: Morten Hagen 

nyheter

Det nye anlegget erstatter tre mindre avløpsrenseanlegg som ikke vil oppnå kommende krav til rensegrad. Området de var plassert på egnet seg ikke til større utbygginger. Det er også tilrettelagt for å handtere avløpsvannet fra hele Stangnesterminalen, som i dag ivaretas i septiktanker. De tidligere anleggene var i Medkila, Nedre Holtet og Ruggevik.

Kartillustrasjon med prosjekterte pumpeledninger og utslippsledninger, samt kartlagte vannledninger og identifiserte sjøkabler.  Foto: Norconsult

Alle de tre gamle anleggene er i dag sanert. Det er etablert avløpspumpestasjoner på hvert sted, som pumper avløpsvannet via sjøledninger til det nye anlegget på Stangnesterminalen for rensing. De tre pumpestasjonene er likt utformet, med et bruksareal på 50 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Totalt er det lagt 8100 meter med sjøledninger fra pumpestasjonene, for å knytte anleggene sammen, sier avdelingsleder vann og avløp Elin Nikolaisen.