- Vi ble svært overrasket da vi ikke fikk inn tilbud fra Kjøpesenter Nord

Innkjøpssjef og prosjektleder for kino og bibliotek, Lene Merethe Sandbakk Saue, sa i sin vitneforklaring at det var ingen kontakt eller dialog med Kjøpesenter Nord.

Innkjøpsleder Lene Saue i rettssaken om kino og bibliotek, bak står økonomisjef John G Rørnes  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Hun var tydelig på at setningen i konkurransegrunnlaget om at det ikke var noe krav til minst to tilbydere, var en mulighet for kommunen hvis andre forutsetninger ikke var oppfylt.

– Meningen var at kommunen skulle ha en mulighet til å avlyse hvis vi anså markedsituasjonen som ikke tilfredsstillende. Det var i hvert fall ikke meningen å gi en aktør mulighet til å kreve avvisning, sa hun.