- Kommunedirektøren må være den eneste i kommunen med klart hode i kino og bibliotek-saken

Advokat Esther Lindalen Rohde Garder gikk hardt ut mot kommunen i sitt innledningsforedrag. - Kommunedirektøren er den eneste med klart hode i denne saken, han innstilte på å avlyse konkurransen.

Rettssak Harstad kommune og Kjøpesenter Nord.. Sverre Utvåg og Alf Hansen  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Hun brukte to timer på grundig å gå gjennom sakskomplekset. Hun la fra dokumentasjon på at kommunen i hele prosessen var tydelig på at det måtte være minimum to tilbydere for at det skulle inngås kontrakt. Da det kun var Kaarbø Utvikling som deltok skulle konkurransen vært avlyst.

- Det nytter ikke å hevde at de kunne inngå kontrakt når to var prekvalifisert. En godkjennelse er ikke det samme som å delta.. Kommunen gjorde feil ved å ikke avlyse konkurransen og de gjorde en ny alvorlig feil da de ikke opplyste til Kjøpesenter Nord at det var karensdager på når de kunne klage på avgjørelsen.