Meninger:

Situasjonsrapport ved veiarbeid Aune

Situasjonsrapport 4.-5.august 2021. Sak: Veiarbeid fylkesvei 7742, fjellveien til Aune.

VEIARBEID: Troms og Finnmark fylkeskommune informerte her til lokalavisa på starten av sommeren om veiarbeid som skal foregår på Aunfjellet i disse dager. Arkivfoto: Morten Hagen 

...utrykningskjøretøy kunne slippes fram. Burde det ikke også gjelde tjenester til de med behov i bygda?

nyheter

Det bor folk på Aune. De trenger informasjon; noen skal på jobb, andre mottar hjemmetjeneste fra Harstad kommune.

At det legges asfalt er veldig bra, det stiller jeg ikke spørsmål ved; det er etterlengtet! Derimot; kommunikasjonen mellom aktørene står til stryk. Tross at jeg bor i byen er frustrasjonen stor. Jeg har vært i telefonen atskillige timer med tanke på hva som skjer med hjemmetjenesten til Aune.

Hjemmetjenesten får ikke tilstrekkelig informasjon. Som nærmeste pårørende er avtalen at de ringer meg hvis det er uregelmessigheter, eller annet de vil informere om. Vi har god kommunikasjon, og familien har bare godt å si om tjenesten.

En hyggelig ansatt forteller onsdag 4. august: «Jeg kom meg ikke til Aune i morges. Jeg fikk beskjed om at hvis jeg kjørte over kunne det ta fem timer før jeg kunne returnere, og da får jeg ikke gjort jobben hos de andre.» Vi ble enige om en midlertidig løsning.


Veien over Aunfjellet stengt

Veien over Aunfjellet er nå stengt fram til fredag. Dette kommer fram på Statens vegvesen sine nettsider.


Jeg skal ikke gå inn på alle samtaler jeg har hatt med ulike aktører, men på nettsiden til veivesenet sto det at utrykningskjøretøy kunne slippes fram. Burde det ikke også gjelde tjenester til de med behov i bygda?

Jeg oppsøkte per telefon kommunal leder for beredskap: På ferie. Leder for vei sa: Ikke mitt bord! Kommunaldirektør: På ferie. Til slutt traff jeg informasjonsleder i kommunen. Han sa: Det er jo en fylkesvei...

Jovisst er det fylkesvei! Men kommunale tjenester er kommunale! Han skulle «nøste» i det, og ringe meg opp. Jeg hørte ikke noe før arbeidsdagens slutt og jeg dro til et sted med dårlig mobildekning. Såvidt jeg vet har ingen andre hørt noe heller, men jeg kan ta feil. I dag 5. august har hjemmetjenesten igjen bedt meg om råd da jeg ringte for å sjekke ståa.

Det er nå seks år siden jeg etterlyste beredskap i slike situasjoner, på et valgmøte. Vi er like langt. Den gang skrev Knut Godø, HTs reporter, om «kvadratmeter med kake på Aune Grendehus». (Tilgi meg om jeg husker feil angående tidspunkt for reportasjen, om det var et annet politisk møte, men det handlet om vei og beredskap, og politikerne var der). Kanskje ble politikerne så mette at de glemte debatten og lovnader?


Stengte veien, men satte ikke opp skilt: Nå loves bedring og beredskapsbåt

Veien over Aunfjellet er nattestengt mellom kl. 21.00 - 07.00 - frem til fredag. Det har ikke vært mulig å lese ut fra skilting.


Jeg husker i alle fall godt at jeg stilte spørsmål om varsling, bygdenavnet Aune, og beredskap. Samtlige partier representert var på tilbudssiden.

Årene etter ble det merkelig stille, og spørsmål om beredskap ved stengt fylkesvei 7742 er fremdeles ikke løst, meg bekjent. Jeg kan forstå at innbyggere i kommunen ikke orker å skrive avisinnlegg om lokale saker, med denne type sak som bakteppe.

Kanskje kan aktører i fylket, kommunen, og innad i kommunen begynne å kommunisere til beste for mottakere av tjenester? Jeg snakker saklig med de ulike aktører, og holder fast på god folkeskikk. I går merket jeg dog at jeg fikk litt «utestemme».

Jeg vil berømme hjemmetjenesten som står i dette, samt alle innbyggere på Aune som skal til og fra jobb!

God informasjon og løsning på beredskap hadde hjulpet så mye.


Her blir veien nattestengt - fraråder sene toppturer til populært fjell

Alle som har tenkt seg over Aunfjellet i neste uke bør sjekke klokka før de drar på tur. Veien skal oppgraderes, noe som betyr at sene toppturer på Elgen og strandbesøk til Elgsnes frarådes.